Borusan Grubunda 6 Sigma

6 Sigma, dünyanın dev şirketleri tarafından uygulanan, iş ve üretim süreçlerinde hataları sıfıra indirmeyi, verimliliği, kârlılığı ve müşteri memnuniyetini sürekli artırmayı hedefleyen modern bir iş metodolojisidir.

Temel prensipleri 1986 yılında Motorola’da geliştirilen sistemde; Kalite Kontrol, Toplam Kalite Yönetimi, Sıfır Hata gibi metodolojilerden; Shewhart, Deming, Juran, Ishikawa, Taguchi gibi öncülerden büyük oranda faydalanılmıştır. Sistemin ilk uygulayıcıları Motorola, Honeywell ve GE’dir.

Borusan Grubu bu metodolojiyi 2002 yılından beri uygulamaktadır.

Borusan'ın stratejik yönetim modelinin önemli bir ayağını oluşturan 6 Sigma metodolojisi sayesinde, Borusan şirketlerinin hem finansal büyümeleri ve karlılıkları artmakta hem de kültürel bir değişim gerçekleştirilmektedir.

6 Sigma çalışmaları; tam zamanlı çalışan, bu metodolojide uzmanlaşmış, projeleri denetleyen ve eğitim veren Siyah Kuşaklar ile yarı zamanlı olarak projelerde yer alan Uzman Yeşil Kuşaklar ve her düzeyde Borusan çalışanları tarafından yürütülmektedir.

Yalın 6 Sigma Nedir?

  • Sürekli ve kararlı liderlik desteği ile
  • Hata kaynaklarını bulup ortadan kaldırarak süreç çıktılarının kalitesini artırmak amacı ile 
  • Organizasyonda bu işe odaklanmış belli bir insan kaynağı altyapısı kullanarak
  • Kalite yönetimi ve istatistik araçlarını kullanarak 
  • Tanımlı adımları ve hedefi olan bir proje yapma biçimidir

 

6 Sigma metodolojisinde temelde iki tip proje vardır. 

DMAIC çalışmaları, var olan ürün veya süreçlerin iyileştirilmesini kapsar.

6 Sigma Metodolijisi

DMEDI projeleri ise yeni ürün ve hizmetler geliştirilmesini içerir.

DMEDI projeleri

Borusan Limanın'da Yalın 6 Sigma Misyonumuz

Verilere dayalı çalışma anlayışını şirket geneline yaygınlaştırarak, en az kaynakla en yüksek müşteri memnuniyeti ve şirket karlılığını sağlayacak süreçleri şirkete kazandırmak.

Bu misyonun gerçekleştirilmesindeki yalın 6 Sigma başarı faktörlerimiz;

6 Sigma Başarı Faktörleri