Tedarikçiler

Tedarikçilerimiz, operasyonlarımıza ekip, ekipman veya malzeme girdisi sağlayan iş ortaklarımızdır.

Tedarikçilerin Yönetimi

Tedarikçilerimizin iş performansının, müşterilerimize Borusan Lojistik'in performansı olarak yansıdığı düşüncesiyle, tedarikçilerimizle kazan-kazan prensibi doğrultusunda işbirlikleri kurulmakta, bu doğrultuda kültürel uyum sağlanması amaçlı karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmaktadır. Bu çerçevede, süreç iyileştirme projelerinde ortak çalışmalar yürütülmektedir. Sürecin geliştirilmesi ile çalışmalar, 6 Sigma projeleri ile desteklenmektedir.

Tedarikçilerimizin yönetimi (seçimi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve ödüllendirilmesi) Borusan Lojistik politika ve stratejileri doğrultusunda şekillendirilmektedir. Tedarikçi yönetimi süreçleri çerçevesinde, tedarikçilerimizin performansları periyodik olarak değerlendirilmekte, analiz edilmekte, gelişime açık yönler tespit edilerek Gelişim Planları oluşturulmakta ve bu planlar dahilinde işbirliğimizi geliştirici aksiyonlar alınmaktadır. Ayrıca yılsonunda yapılan Tedarikçi Günü organizasyonu kapsamında belirli kategorilerde Yılın Tedarikçisi Ödülü verilmektedir.

İşbirliği halinde bulunduğumuz tedarikçilerimizle işbirliğimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için Tedarikçi Portalı oluşturulmuştur. Bu portal aracılığıyla tedarikçilerimiz, kendilerine verilecek eğitimlere, hizmet kalitesini arttırıcı diğer gerekli bilgilere ve Borusan Lojistik tarafından kendilerine sağlanan özel imkânlara ulaşabilmektedir.